Duurzaam ondernemen? Goed met afval omgaan!

Iedere ondernemer genereert afval. Voor de kleinere onder ons kan dit afval gewoon bij het particuliere afval worden afgevoerd en verdwijnt het in de openbare container maar voor wat grotere bedrijven moet het bedrijfsafval apart worden ingezameld en worden verwerkt. En juist de verwerking moet tegenwoordig ook maatschappelijk verantwoord zijn. 

Specialistische bedrijven verzamelen de verschillende soorten afval gescheiden in en zorgen voor de juiste verwerking ervan. En dit is nodig ook, er zijn namelijk nogal wat soorten afval. Zo kennen we plastics, papier, glas en chemisch afval waarschijnlijk allemaal. Maar minder bekende vormen, die zeker net zo goed verwerkt moeten worden, zijn bijvoorbeeld vleesafval en archiefvernietiging. Juist deze laatste is met het oog op de privacy de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

Afvalcontainer

In de praktijk houdt het  in dat iedere soort afval zijn eigen afvalcontainer heeft. Alleen zo wordt recyclen mogelijk en wordt hergebruik betaalbaar. De gescheiden inzameling vindt binnen het bedrijf plaats, een afvalverwerker doet de rest. Die zorgt voor het halen en brengen van containers en uiteraard voor de verwerking van het afval. Een beetje moderne verwerker heeft containers die via internet communiceren zodra ze vol raken. Dan wordt er direct een nieuwe container gebracht en de oude meegenomen. Als ondernemers heeft u dus geen omkijken naar uw afval maar u kunt uiteraard het MVO aspect wel meenemen in uw externe communicatie.

Recyclen

Het ingezamelde afval wordt allereerst geprobeerd te recyclen. Het niet-recyclebare afval wordt steeds vaker gebruikt om energie mee op te wekken. Een bedrijf als Milieu Service Nederland werkt op zo’n manier. Dit bedrijf liet weten zelfs het afval dat overblijft uit energie-opwekking te gebruiken. Afval verdient uw aandacht dus. Want juist hier speelt duurzaamheid een grote rol.

Social tagging: > >

Leave a Reply