Verzekeraars veel geld in kas

Zorgverzekeraars hebben een te groot reservebedrag in kas. Dit blijkt uit een rondvraag van de Consumentenbond. Een groot aantal zorgverzekeraars heeft momenteel meer in huis heeft dan het bedrag dat hen verplicht wordt gesteld.  De politiek begint zich er nu mee te bemoeien en de PvdA wil zelf teruggave. 

Het teveel in kas hebben, is volgens velen een resultaat van een te hoge premie. Menzis, Achmea, CZ en VGZ zijn de vier grootste zorgverzekeraars. Samen hebben zij 5,8 miljard euro meer dan verplicht is in de kas. Hoe moet hier mee worden omgegaan. Nederland kent een vrije markt waar winst maken prioriteit van een bedrijf is. Maar verzekeraars hebben ook verplichtingen en laten we niet vergeten dat ze ook makkelijk aankloppen bij de overheid voor steun. Winstbejag? Of maatschappelijk handelen? Of is er een combinatie te maken?

Geld teruggeven

Vorige jaar maakte dezelfde zorgverzekeraars gezamenlijk een winst van 1,4 miljard. Gemiddeld maakte zij per verzekerde 116 euro winst. VGZ staat op nummer een als het gaat om winst maken op de verzekerde. Maar liefst 159 euro. Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, ziet net als de PvdA het liefst het geld terug gaan naar de consument. CZ voelt zich niet aangesproken door de uitspraken van Combée. Volgens eigen zeggen heeft de zorgverzekeraar al voor 300 miljoen euro teruggeven aan de verzekerde. Voor een ieder die een nieuwe zorgverzekering wilt afsluiten kan het raadzaam zijn ook te kijken naar de kleinere verzekeraars.

Jongeren

Een deel van de te grote reserves wordt veroorzaakt door jongeren. Eerder werd uit onderzoek van UnitedConsumers al bekend dat ongeveer een kwart van de 200.000 jongeren die zorgverzekering niet aanpast als zij achttien worden. Tot achttien jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd via de zorgverzekering van de ouders. Daarna kunnen zij zelfstandig een verzekering afsluiten, of bij de ouders op de polis blijven staan.

“Ook in dat laatste geval is het verstandig om even stil te staan bij je eisen en wensen voor je zorgverzekering”, zegt Paul van Selms, directeur van het consumentencollectief. Omdat 18-jarigen hun zorgverzekering niet goed regelen ontstaat er een grote groep jongeren die over-of onderverzekerd is. Mede dankzij dit fenomeen zijn de winstmarges van de grote verzekeraars zo groot.

Verzekeraars doen het goed. Dit bleek vorig jaar ook al. Aangezien vrijwel iedere Nederland maandelijks zijn zorgpremie betaald en het eigen risico steeds eerder aangesproken wordt, zijn verzekeraars spekkopers. De verwachting is dan ook dat politiek zich de komende jaren steeds vaker met deze branche gaat bemoeien. Overigens zal de premie, in tegenstelling tot wat er met Prinsjesdag werd gemeld, dit jaar hoogwaarschijnlijk niet omhoog gaan.

Social tagging: >

Leave a Reply