Strengere betalingseisen voor overheid

De overheid moet sinds kort binnen 30 dagen na het ontvangen van een factuur betalen. Indien dit niet gebeurt, dan mag de onderneming een boete  in rekening brengen. MKB-Nederland is blij, juist in de huidige crisis kunnen te late betalingen bedrijven in grote problemen brengen. 

Overheidsinstellingen zijn aan strengere regels gebonden dan ondernemers wat betreft hun betaalgedrag omdat zij niet met dezelfde financieringsproblemen te maken hebben als het bedrijfsleven.  MKB-Nederland pleit al langere tijd voor strengere regelgeving voor de overheid. De rijksoverheid betaalt de rekeningen in de meeste gevallen op tijd, maar gemeenten willen nog wel eens laks zijn. Zo betaalde in 2012 een kwart van de lokale overheden te laat. Dun&Bradstreet houdt sinds 2009 het betalingsgedrag van de overheden bij.

De nieuwe wet geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse overheden, maar is in alle lidstaten van de Europese Unie ingevoerd. Doordat belemmeringen voor grensoverschrijdende transacties zo worden weggenomen, wordt de werking van de interne markt bevorderd. Internationaal georiënteerde Nederlandse bedrijven kunnen zo optimaal profiteren van de nieuwe regelgeving.

Ook voor bedrijven zijn de regels aangescherpt, indien er niets is vastgelegd over de betalingstermijn dan moeten zij binnen dertig dagen betalen. Als men een andere betalingstermijn wil hanteren, dan moet dit in een overeenkomst worden vastgelegd tot een maximum van zestig dagen. Alleen onder speciale voorwaarden mag hiervan worden afgeweken. De wet moet voorkomen dat betaaltermijnen door grotere en sterkere contractpartijen worden opgerekt.

Leave a Reply