Een business model opstellen

Het hoofddoel van een onderneming is het creëren, leveren en ten gelde maken van klantwaarde. Het is daarom als aankomend ondernemer verstandig om vooraf goed na te denken over de vraag hoe je dit gaat doen. We noemen dit ook wel je business model, het is als ware de basis van je bedrijf en rechtvaardigt je bestaan. Uit een business model kun je afleiden wat het bedrijf doet, op wie het zich richt en welke activiteiten en resources het belangrijkst zijn. Er bestaan verschillende modellen aan de hand waarvan je je business model kunt uitwerken. Hoewel deze niet allemaal hetzelfde zijn, tonen ze wel veel overeenkomsten. 

Business Model Canvas

Een bekend model dat door veel ondernemers wordt gebruikt is het zogenaamde Business Model Canvas. Dit model is opgebouwd uit in 9 bouwblokken.

De waardepropositie: in de waardepropositie beschrijf je voor ieder segment aan de hand van de behoeften welke klantwaarde de onderneming levert. Ga hier ook in op de belangrijkste productattributen.

Klantsegmenten: groepeer je potentiële klanten op grond van hun overeenkomsten (gedrag, behoeften, eigenschappen) en beschrijf de verschillende segmenten. Hierdoor kun je beter inspelen op de behoeften van je klanten en kun je je marketing activiteiten beter afstemmen.

Kanalen: hier ga je in op de manieren waarop je de klantwaarde kunt leveren. Beschrijf voor iedere waardepropositie van welke distributie- en communicatiekanalen je gebruik wilt maken: online, sales force, partnerschappen, telefonisch, brick and mortar, tv, radio etc.

De klantrelaties: beschrijf welke relaties je met de verschillende klantsegmenten aangaat en hoe je deze relaties gaat onderhouden. Je kunt je hierbij laten sturen door de volgende motieven: (1) acquisitie, (2) retentie en (3) et stimuleren van de aankopen per klant (upselling). Kies je voor een persoonlijke relatie, of is self-service beter geschikt?

Kernactiviteiten: wat zijn de belangrijkste bedrijfsactiviteiten die nodig zijn om de waardepropositie(s) te kunnen leveren? De kernactiviteiten zijn eigenlijk onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Productie: het ontwikkelen en voortbrengen van een (superieur) product;
  • Problemen oplossen: het aandragen van oplossingen voor een klantprobleem. Denk aan accountants, ziekenhuizen en andere servicegerichte ondernemingen;
  • Platform: een netwerk waar verschillende partijen met elkaar in contact worden gebracht, bijvoorbeeld een website voor crowdfunding. 

Key resources: hier ga je in op de belangrijkste bedrijfsmiddelen die nodig zijn om de waardeproposities te kunnen leveren. Denk hierbij aan fysieke (machines), intellectuele (patenten, merken), menselijke (personeel) en financiële (geld) middelen.

Partners: welke partijen zijn er allemaal betrokken bij het creëren en leveren van klantwaarde? Tegenwoordig werken ondernemers steeds meer samen om zo maximale klantwaarde te kunnen leveren en de risico’ s te verminderen.

Kostenstructuur: deze bouwsteen beschrijft de belangrijkste kosten die zijn betrokken bij bijvoorbeeld het creëren van waarde, het onderhouden van relaties en de distributie. Het is relatief eenvoudig om deze kosten in kaart te brengen nadat je de key resources, kernactiviteiten en partners hebt gedefinieerd. Is er sprake van vaste, of variabele kosten, zijn er schaalvoordelen te behalen etc.?

Inkomstenstromen: succesvolle waardeproposities zullen uiteindelijk leiden tot inkomstenstromen uit de verschillende segmenten, deze stromen worden ook wel eens de ‘ aderen’ van je business model genoemd. We kunnen twee soorten prijsmechanismen onderscheiden: degene die gericht zijn op eenmalige betalingen en degene die gericht zijn op retentie. Kies je voor een eenmalige transactie, abonnementen of leasingconstructie?

Business model en innovatie

Door constant na te denken over je business model kun je als ondernemer beter inspelen op een veranderende omgeving. Een veel aangehaald voorbeeld hiervan is de muziekindustrie, met de komst van het internet en cd-branders zagen zij hun inkomsten hard teruglopen en werden zij gedwongen om hun business model aan te passen. Zo dienden muzikanten hun waardeproposities, kanalen, activiteiten en prijsmechanismen aan te passen om het hoofd boven water te houden.

Social tagging:

Leave a Reply