Freelancer in de zorg

zorgHoewel er de laatste tijd steeds meer positieve geluiden uit de Nederlandse economie komen, zijn er nog genoeg mensen te vinden die niet in het beroepsveld van hun voorkeur aan de slag kunnen omdat er simpelweg onvoldoende banen beschikbaar zijn. Deze mensen kunnen er voor kiezen om de ene na de andere sollicitatiebrief te schrijven en te wachten op betere tijden. Een steeds groter wordende groep kiest er echter voor om aan de slag gaan als freelancer. 

Freelance in de zorgsector: persoongebonden budget

Vooral de zorgsector loopt achter op het economische herstel. Er wordt in deze sector nog steeds flink bezuinigd en er vinden voortdurend hervormingen plaats. Het vinden van een leuke baan binnen de zorg is daarom erg lastig. Een steeds grotere groep besluit dan ook om als freelance hulpverlener aan de slag te gaan. Zij bieden zichzelf aan als zelfstandige pgb-hulpverlener en zijn dus niet gebonden aan een zorginstelling. Denk bij pgb-hulp aan verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, maar ook aan mensen die hulp in de huishouding of bij het doen van de administratie aanbieden. Sommigen van hen werken volledig op freelance basis, terwijl anderen nog parttime in dienst zijn bij een zorgaanbieder. Voor deze laatste groep vormen de freelance activiteiten een aanvullingen op hun salaris.

Wel iets anders dan werken bij zorginstelling

Aan de slag gaan als freelance hulpverlener is wel iets anders dan gewoon werken bij een zorginstelling. Zo dien je als freelancer zelf voor je afnemers (klanten)  te zorgen en moet je een boekhouding bijhouden. Je hebt als zelfstandige een stuk minder zekerheid en komt in geval van ziekte niet in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wel bestaan er een aantal fiscale regelingen waar je als zelfstandig hulpverlener, mits je aan de voorwaarden voldoet, van kunt profiteren: de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.  Om voor deze aftrekposten in aanmerking te komen dien je wel minimaal 1225 uur met je “bedrijf” bezig te zijn.

Social tagging: > >

Leave a Reply