Het ondernemingsplan schrijven

Het schrijven van een ondernemingsplan brengt verschillende voordelen met zich mee, zo verplicht het toekomstige ondernemers om goed na te denken over hun toekomst, geeft het de richting aan die je met je onderneming wilt inslaan en kun je het gebruiken als leidraad tijdens het nemen van operationele beslissingen. Daarnaast is een ondernemingsplan vaak ook nog eens nodig bij de financieringsaanvraag. 

Door middel van een ondernemingsplan geef je antwoord op de vraag ‘ wat zijn onze doelen en hoe gaan we die bereiken?’. Hoewel ondernemingsplannen vaak van elkaar verschillen, bevatten ze meestal de volgende onderdelen.

Persoonlijke informatie

De ondernemer zelf is natuurlijk de spil van de gehele organisatie. In dit hoofdstuk stel je jezelf daarom aan de lezer voor: wie ben je, wat voor opleidingen heb je gedaan, wat voor ervaring heb je, waarom wil je gaan ondernemen, wat zijn je kwaliteiten, wat hoop je te bereiken etc.

Het ondernemersidee (bedrijfsprofiel)

Door middel van dit hoofdstuk maak je de ondernemer in een beperkt aantal pagina’s bekend met de organisatie. Beschrijf hier de producten die je wilt gaan aanbieden: ga in op de functie van de producten (wat doet het precies) en op de belangrijkste kenmerken (kwaliteit, opties etc.) Daarnaast dien je hier aandacht te besteden aan de omvang, de structuur en de rechtsvorm  van het bedrijf. Je kunt eventueel een organigram tonen om één en ander te verduidelijken.

Interne analyse: organisatie, sterkten en zwakten

Door middel van een grondige interne analyse probeer je de lezer (en jezelf) inzicht te verschaffen in de sterken ten zwakten van je onderneming. Besteed hierbij aandacht aan de onderdelen van het voortbrengingsproces (de valuechain), het management, het personeel, de organisatie an sich, de marketing en de financiën. Verwerk de sterke en zwakke punten in een overzichtelijk schema.

Externe analyse: omschrijving van de markt

In dit hoofdstuk verschaf je een grondige analyse van de markt. Segmenteer de markt en geef aan hoe groot de precies segmenten zijn. Ga daarnaast in de op belangrijkste trends en ontwikkelingen die voor je onderneming van belang (kunnen) zijn, doe dit zowel op macro niveau (economische, demografische, politieke factoren etc.) als op mesoniveau (concurrentie, toetreders, substitutie etc.) Ook een afnemersanalyse is een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk: wie zijn de belangrijkste afnemers en hoe typeer je hen? Wat vinden zij belangrijk? Vervolgens ga je dieper in op de concurrentie, wie zijn de belangrijkste concurrenten, wat zijn de belangrijkste eigenschappen en hoe onderscheid je je van hen? Tevens kan het interessant zijn om een volledige bedrijfstak analyse toe te voegen, hier ga je onder andere in op de bestaande concurrentie, de kracht van afnemers en de kracht van leveranciers. Je kunt hiervoor het vijfkrachten-model van Porter gebruiken.

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je, op basis van de analyses de kansen en bedreigingen voor je onderneming aangeven.

De strategie

In dit hoofdstuk combineer je de gegevens uit de vorige hoofdstukken. De sterkten/zwakten en de kansen/bedreigingen worden tegenover elkaar gezet waardoor strategische actierichtingen kunnen worden bepaald. Met behulp van welke sterkten kun je op bestaande kansen inspelen en hoe wil je omgaan met de bedreigingen als gevolg van je zwakten?

Daarnaast behandel je in dit hoofdstuk de missie en de doelstellingen van je onderneming. De uiteindelijk strategie geeft antwoord op de vraag hoe je je doelstellingen wilt gaan bereiken.

Financiële prognose

In de financiële prognose geef je een kwantitatieve onderbouwing van de doelstellingen en de plannen. Toon in dit hoofdstuk een balans en resultatenrekening, de belangrijkste ratio’s (rentabiliteit, solvabiliteit etc) en een liquiditeitsprognose. Belangrijk in dit hoofdstuk is dat je realistisch blijft, professionele financiële partijen prikken eenvoudig door te positieve cijfers heen en je voorkomt dat je later alsnog in de problemen komt.

Social tagging:

One Response to Het ondernemingsplan schrijven

Leave a Reply