Hoe kunt u als bedrijf uw bedrijfsafval afvoeren?

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor het gescheiden afvoeren van uw afval. Meer dan de helft van het bedrijfsafval wordt niet gescheiden en dus niet gerecycled. Hier liggen kansen! Voor sommige afvalsoorten of productiemethoden bent u zelfs wettelijk verplicht om uw restafval te scheiden. Zeker wanneer u met gevaarlijke afvalstromen te maken heeft, is het voor het milieu belangrijk dat dit goed verwerkt wordt. U kunt het afval door de gemeente of een particulier bedrijf laten afvoeren, maar u kunt dit ook zelf doen. 

Door de gemeente

Wanneer u bedrijfsafval aanbiedt aan een huisvuilinzamelaar zonder toestemming van de gemeente, bent u in overtreding. Daar waar de gemeente huishoudelijk afval afvoert, zijn zij niet verplicht dit met bedrijfsafval te doen. U kunt als bedrijf een contract afsluiten met de gemeente waarna zij uw afval afvoeren. Uw afval moet dan wel op huishoudelijk afval lijken, dus geen gevaarlijke afvalstromen.

U ontvangt daarna een aparte nota voor reinigingsrecht. Deze ‘belasting’ wordt alleen geheven aan bedrijven die gebruikmaken van deze dienst. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid afval en de frequentie van ophalen. De gemeente is niet verplicht alle afvalstoffen te accepteren.

Door een erkende inzamelaar

Erkende inzamelaars geven uw afval af aan erkende verwerkers. Op internet kunt u een lijst met erkende inzamelaars vinden, zoals MKB-afval. Er worden dan rolcontainers bij uw bedrijf geplaatst voor het efficiënt scheiden van bedrijfsafval. U plaatst voor iedere soort afval een aparte container. Vervolgens worden de containers geleegd door de inzamelaar.

Zelf uw afval scheiden

Wanneer u een vergunning van de gemeente heeft gekregen, staat daarin precies welk afval u dient te scheiden. Wanneer u geen vergunning heeft, moet u zich aan de regels van het Activiteitenbesluit houden. U kunt uw bedrijfsafval zelf naar een afvalbrengstation of milieustraat brengen. Een stortplaats kan u naar de samenstelling van het afval vragen; de oorsprong, toegepaste behandeling en eventuele gevaren. Ook kan het zijn dat de beheerder de afvalstoffen moet testen.

Afvalstoffenregistratie

Wanneer u zich van afvalstoffen ontdoet, moet u dit registreren via de afvalstoffenregistratie. U dient een registratie bij te houden, ook wanneer u afval als bijvoorbeeld meststof of grondstof gebruikt. Controleurs moeten altijd inzicht kunnen krijgen in wat u met uw afvalstoffen gedaan heeft.

Ga na wat voor u de meest (kosten)efficiënte manier van afval sorteren en vervoeren is!

Social tagging: >

Leave a Reply