Maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het MKB

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is de laatste jaren een hot issue bij grote internationaal georiënteerde ondernemingen. Hoe dienen zij om te gaan met  kinderarbeid, positieve discriminatie en wat doen zij eraan om de emissie terug te brengen? Maar ook binnen het midden- en kleinbedrijf wordt er steeds meer aandacht besteed aan maatschappelijke en milieugerelateerde issues. Op welke manier kun je als kleine ondernemer maatschappelijk verantwoord opereren en wat zijn de voordelen hiervan? 

Ondernemen en MVO

Ook als ondernemer kun je, zij het op een ander niveau, maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Een goed voorbeeld hiervan is het zuiniger omspringen met energie, zo kun je als ondernemer relatief eenvoudig energiebesparende maatregelen treffen. Isoleer het kantoorpand, laat de ramen in de winter niet onnodig open staan, zet de thermostaat een graadje lager en schakel computers en printers uit wanneer het kantoor sluit.

Ook het zuiniger omgaan met toners en printpapier kunnen bijdragen aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ook door het scheiden van je afval en de archiefvernietiging te laten uitvoeren door een duurzaam ondernemende inzamelaar kun je je steentje bijdragen aan een beter milieu.

Daarnaast kun je overwegen om met leveranciers, afnemers en concurrenten te praten over de mogelijkheden waarop je binnen de keten duurzamer kan werken. Door uitwisseling van kennis en ervaringen kan men zich tevens sneller ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid.

Als ondernemer kun je je naast milieugeradeerde onderwerpen natuurlijk ook inzetten voor andere maatschappelijke zaken. Zo kun je (branchegerelateerde) workshops organiseren voor kansarme jongeren of als sponsor optreden voor een goed doel. Maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van maatschappelijke stageplekken kun je een belangrijke rol spelen.

Economische voordelen

Al met al bestaan er dus legio mogelijkheden waarop je als ondernemer maatschappelijk verantwoord kunt opereren. Vaak brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid ook economische voordelen met zich mee.

Zo creëer je door maatschappelijk verantwoord te ondernemen een draagvlak voor je bedrijfsactiviteiten, het genereert een soort gunfactor. Daarnaast heeft het een positief effect op het bedrijfsimago en kun je gemakkelijker nieuw personeel aantrekken. Maar ook besparingen op je energierekening vallen onder de voordelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals het feit dat het een positief effect op het onderscheiden vermogen van je onderneming kan hebben.

Social tagging: >

Leave a Reply