Regelingen en subsidies voor ondernemers

Ondernemen is (naast dat het natuurlijk ook hartstikke leuk is) vaak al lastig genoeg. Veel ondernemers maken het zichzelf echter nog moeilijker door niet op de hoogte te zijn van alle regelingen waar zij voor in aanmerking komen. De overheid heeft er namelijk baat bij dat mensen ondernemen, zo zorgen MKB’ ers voor werkgelegenheid, technologische vooruitgang  en brengen zij geld in het laatje. Daarom bestaan er verschillende regelingen en subsidies om hen te stimuleren. 

WBSO Subsidie

Een goed voorbeeld van een dergelijke regeling is de zogenaamde WBSO subsidie, de Wet bevordering speur en Ontwikkelingswerk. Ondernemers kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen wanneer zij  innoveren in hun productieproces of in technisch nieuwe producten. Je krijgt bij deze regeling als ondernemer subsidie op de loonkosten van het personeel dat zich bezighoudt met speur- en ontwikkelingswerk (R&D). De subsidie is eigenlijk een vermindering op de afdracht van loonbelasting en bedraagt 50%. Wanneer je nog een starter bent, dan kan dit percentage oplopen tot maar liefst 60%. De WBSO subsidie is het gehele jaar aan te vragen, maar belangrijk is dat dit uiterlijk 1 maand voordat de activiteiten verricht gaan worden wordt gedaan!

Borgstelling MKB-Kredieten

Maar wist u bijvoorbeeld ook dat u als ondernemer aanspraak kunt maken op een borgstelling zodat u bij de bank meer kunt lenen dan normaal gesproken op basis van uw onderpand het geval zou zijn. Bij de zogenaamde Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) staat de overheid garant voor een van de lening. Ondernemingen met maximaal 250 werknemers en met een jaaromzet tot 50 miljoen euro/balanstotaal tot 43 miljoen euro komen in aanmerking voor de borgstelling.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van regelingen waar je als ondernemer van kunt profiteren, maar er zijn er nog veel meer. Zo heb je het  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), startersaftrek, zelfstandigenaftrek en bestaan er microkredieten. Het loont dus zeker even de moeite om uit te zoeken waar u allemaal voor in aanmerking komt.

Social tagging: > >

Leave a Reply