Valkuilen bij starters

Alle begin is moeilijk, en zo is het natuurlijk ook bij ondernemen. Maar wat zijn nu de meest voorkomende problemen waar starters tegenaan lopen? Een grote valkuil waar veel starters mee te maken krijgen is een slechte voorbereiding, zo stellen veel ondernemers vooraf geen ondernemingsplan op. Toch is het verstandig om dit wel te doen, het dwingt je namelijk om eerst goed na te denken over je product, je concurrentie en je onderscheidend vermogen. Je kunt er uiteindelijk een hoop ellende mee voorkomen.

Een ander probleem waar veel starters tegenaan lopen, en dat deels voortvloeit uit een slechte voorbereiding, is het hebben van een te klein startkapitaal. Veel ondernemers onderschatten de financiële middelen die zij in de beginmaanden nodig hebben, maar liefst 1/5 van alle faillissementen is toe te schrijven aan deze verkeerde inschatting. Door het opstellen van een degelijke liquiditeitsbegroting en omzetverwachting kun je dit voorkomen. Dit geldt ook voor een andere veelgemaakte fout, veel startende ondernemers krijgen te maken met te hoge vaste lasten. Zo geven zij vaak te veel geld uit aan bedrijfshuisvesting en aan het wagenpark. Het is verstandiger om als starter je vaste lasten zo laag mogelijk te houden, vooral omdat je nog niet helemaal weet hoe de omzet zich exact zal ontwikkelen.

Daarnaast komen veel ondernemers op de korte termijn in de problemen door een tekort aan klanten. Veel starters zijn namelijk afhankelijk van een te kleine groep klanten en wanneer enkele klanten om wat voor reden dan ook wegvallen, dan komen zij al snel in de problemen. Zorg dus zo snel mogelijk voor een evenwichtige klantenportefeuille waarbij je niet te afhankelijk wordt.

Een slechte administratie is een ander probleem dat veel starters uiteindelijk de das om doet. Je bent als ondernemer verplicht om je administratie zeven jaar te bewaren. Het gaat dan om alle financiële gegevens (kassabonnen, facturen, bankafschriften etc.), een overzicht van alle bezittingen, schulden en verworven rechten en plichten, debiteuren, crediteuren, voorraad administratie en de salaris administratie. Al deze gegevens zijn uiteindelijk nodig voor de omzetbelasting (BTW) en de inkomsten/vennootschapsbelasting. Naast het feit dat het bijhouden van een administratie verplicht is, geeft het je ook veel inzicht in het functioneren van je onderneming: komt er voldoende binnen, wat zijn mijn kosten, hoe zit het met mijn voorraden etc.?

En dan zijn er nog ondernemers die er uiteindelijk achter komen dat het runnen van een eigen zaak toch niet helemaal voor hen is weggelegd. Ondernemen is immers iets heel anders dan een standaard negen tot vijf baan en dit moet je wel liggen.

Social tagging: >

Leave a Reply