Subsidies voor werknemers

Hoewel de meeste ondernemers vaak klein beginnen (als ZZP’er), streven veel van hen ernaar om uiteindelijk te groeien. Vaak moet er dan ook personeel aangenomen gaan worden. Voor veel ondernemers is dit een flinke stap, de kosten van personeel beperken zich namelijk helaas niet alleen maar tot het betalen van loon. Gelukkig heeft de overheid verschillende regelingen en subsidies in het leven geroepen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. 

WSW: Wet Sociale Werkvoorziening

Door middel van deze wet probeert de Nederlandse overheid mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap sneller aan het werk te helpen. Ondernemers die hen een baan aanbieden kunnen van de gemeente een bijdrage krijgen voor de lagere arbeidsprestatie en de kosten van arbeidsinpassing.

WVA: Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor de Volksverzekeringen

Ondernemers hoeven op grond van deze wet minder loonbelasting en/of premies af te staan voor bepaalde groepen werknemers of voor bepaalde kosten die zij maken.  De overheid hoopt de werkgelegenheid en het onderwijs en onderzoek door middel van deze maatregel te bevorderen.  We kunnen de volgende soorten afdrachtsverminderingen onderscheiden:

  • Afdrachtsvermindering onderwijs: voor werknemers die een bepaalde opleiding volgen
  • Afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk: op het loon van personeel dat zich bezighoudt met speur en ontwikkelingswerk
  • Afdrachtsvermindering zeevaart: indien je loon betaalt voor zeevarenden die werken op een schip dat in Nederland staat geregistreerd en onder de Nederlandse vlag vaart.

PMA: Wet premieregime bij Marginale Arbeid

Wanneer je als ondernemer tijdens een piekperiode een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, hoef je geen premie werkverzekeringen voor hem/haar af te dragen. Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat je deze persoon gedurende hetzelfde kalenderjaar niet al eerder in dienst mag hebben gehad.

Premievrijstelling basispremie WAO/WIA

Wanneer je oudere werknemers in dienst neemt (50 jaar of ouder) of in dienst houdt (langer dan 54,5 jaar), dan heb je recht op een vrijstelling van de basispremie WAO.

Social tagging: >

Leave a Reply