Bedrijfshulpverlening (BHV)


bhvEen werkgever is altijd verplicht een bedrijfshulpverlener in dienst te hebben. Door deze bedrijfshulpverlener moet de veiligheid van de werknemers en bezoekers binnen een pand gegarandeerd worden. 

BHV en de Arbowet

In de Arbowet staat vermeldt dat BHV verplicht is voor ieder bedrijf met één of meer medewerkers in dienst. Dit geldt ook voor uitzend- en vakantiekrachten. Enkel wanneer u écht helemaal alleen werkt en dus ook nooit klanten of bezoekers over de vloer krijgt, dan vervalt de BHV verplichting. Als uw BHV niet goed is geregeld kunnen hier hoge boetes tegenover staan. Denk hierbij aan vele duizenden euro’s.

Takenpakket van de bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener biedt hulp bij een incident of een calamiteit op de werkvloer. De taken van een BHV’er zijn volgens de Arbowet:

● Het beperken en bestrijden van brand;
● Het beperken van de gevolgen van ongevallen;
● Het verlenen van EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken);
● Het alarmeren en evacueren van het bedrijfspand.

Er is geen bepaalde vooropleiding nodig om BHV’er te worden. Wel is het belangrijk dat de aangewezen BHV’er(s) een professionele BHV cursus gevolgd heeft. Bij G4S Veiligheidstrainingen duurt dit slechts twee dagen.

Een bedrijfshulpverlener wordt dus opgeleid om in geval van nood de klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen zo effectief mogelijk uit een brandend pand moet krijgen en hoe hij de juiste eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er is gespecialiseerd in levensreddende eerste hulp zoals reanimeren, maar kan ook gewoon verbanden aanleggen.

Verplicht aantal BHV’ers

Volgens de wet moeten er te allen tijden voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Ook tijdens ziekte, vakantie en verlof van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand zijn die actie kan ondernemen bij een calamiteit. Daarom wordt het aangeraden om minimaal 2 BHV’ers op te leiden. De directie van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden, zolang er maar iemand is die taken over kan nemen.

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet er rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de risico’s die aanwezig zijn. In een groot magazijn moeten er dus veel meer BHV’ers aanwezig zijn dan in een klein kantoor.

Verschil tussen BHV en EHBO

De BHV cursus bestaat uit drie onderdelen: brand bestrijden, ontruimen/communicatie en eerste levensreddende handelingen. Alle onderdelen beginnen met een klein stukje theorie wat vervolgens onderbouwd wordt met een stukje praktijk. De praktijk is echter het meest leerzaam, een goede BHV’er moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het grote verschil tussen de BHV cursus en een EHBO cursus, is dat een EHBO cursus dieper ingaat op levensreddende handelingen. Zo leert u echt levens te redden! Tijdens de cursus zult u de 18 competenties leren die u helpen om mensen te redden die echt in nood verkeren.

Social tagging: > >

Leave a Reply