HRM

HRHuman Resource Management (HRM) of personeelsmanagement bestaat uit meestal vijf uitgangspunten, die zorgen voor een ideaal beleid van uw personeel. Den bijvoorbeeld aan het rekruteren van nieuw personeel of het begeleiden van uw personeel tijdens een ontslag. Vaak valt ook de algemene ontwikkeling van het personeel binnen uw bedrijf onder de term HRM. Ook het onderbrengen van personeel bij een extern payroll bureau zoals Paystaff Payroll behoort tot het personeelsbeleid. Veel bedrijven besteden hun salarisadministratie uit zodat ze zelf geen werknemers in dienst hebben en zo minder risico lopen op onder andere het gebied van ziekteverzuim. HRM is een breed onderwerp en dit is onder te verdelen in verschillende modellen.

Motivatie-hygiëne theorie Herzberg

Deze theorie, ontwikkeld door Frederick Herzberg in 1959, gaat uit van het volgende principe. Uw personeel is een van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijf. Ontevreden of gedemotiveerd personeel werkt minder hard. Hierdoor lopen projecten vertraging op. Ook zorgt dit voor een slechte sfeer in de werkomgeving. Herzberg ontwikkelde een theorie om de motivatie te verbeteren. Dit deed hij door ervoor te zorgen dat de werkomgeving te allen tijde schoon was. Hierbij doelde hij niet op het feit dat een werkplek hygiënisch hoort te zijn, maar om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk demotiverende omstandigheden op de werkplek zijn. Hij dacht ook niet dat bijvoorbeeld bonussen geven de manier was om de motivatie op te krikken.

4G-feedback methode

De 4G methode richt zich voornamelijk op het aanpakken en aanpassen van ongewenst gedrag van het personeel. De 4 G’s staan voor:
• Gedrag
• Gevoel
• Gevolg
• Gewenst
Deze vier termen omschrijven de taak van de manager of baas om zijn personeel aan te spreken. De methode zorgt ervoor dat de baas zijn personeel aan durft te spreken, een gerichte feedback te geven en uiteindelijk ook samen duidelijke doelstellingen voor langere termijn op te stellen. Deze punten zijn cruciaal voor het verbeteren van het gedrag van het personeel. Natuurlijk kan een werknemer feedback verkeerd opvatten, in de vorm van kritiek. De 4G-feedback methode helpt de leider hierbij het gesprek op een goede manier te laten verlopen, zonder de medewerker het gevoel te geven dat de baas hem of haar negatief beoordeeld.

Stephen Coveys 7 habits

Dr. Stephen Covey is een Amerikaans auteur en schrijver van het wereldwijd bekende boek The 7 habits of highly effective people. Dit boek gaat uit van 7 punten die je eigen houding verbeteren.

1. Wees proactief

Dit is volgens Covey de belangrijkste factor in het verbeteren van je eigen houding. Zorg dat je vaak initiatief en verantwoordelijkheid neemt.

2. Start met een doel

Omschrijf je persoonlijke doelstellingen, zodat je zelf een beeld krijgt van wat het leven jou nog te wachten staat. Dit geldt natuurlijk ook voor in het bedrijfsleven, waar je jezelf ontdekt in je baan.

3. Stel prioriteiten op

Afhankelijk van je baas, stel je je eigen prioriteiten op en maak je af wat het belangrijkst is, daarna pas wat het eerst af moet.

4. Denk aan win-win situaties

Ook is het zeer belangrijk dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan anderen. Dit werkt ook zo in het bedrijfsleven. Stel daarom doelen op die in het voordeel zijn van jezelf, maar ook van je medewerkers.
5. Begrijp anderen naast jezelf
Als je goed luistert naar wat anderen te zeggen hebben en je ze probeert te begrijpen, dan begrijpen die mensen jou ook sneller. Dit zorgt voor een betere en soepelere werksfeer.

6. Denk positief
Door positief te denken en te kijken naar de goede eigenschappen van je medewerkers bouw je een betere band met ze op en behaal je doelen die voorheen onmogelijk leken.

7. Zorg goed voor jezelf

Zorg goed voor jezelf. Blijf zowel mentaal als fysiek sterk en gezond, zodat je het maximale uit jezelf haalt.

Social tagging: > >

Comments are closed.