Inleiding zoekmachine optimalisatie 2: Content

In het eerste deel over zoekmachine schreef ik dat zoekmachine optimalisatie eigenlijk is op te delen in drie delen: content, techniek en linkbuilding. In dit tweede deel zal ik ingaan op content.

Een veel gehoorde uitspraak binnen de wereld van zoekmachine optimalisatie is “content is king!” Dit is eigenlijk vrij logisch wanneer je bedenkt dat de meeste mensen op het internet op zoek zijn naar informatie. Google hecht daarom ook veel waarde aan kwalitatieve en relevante content.

Door op een juiste manier om te gaan met de content op je website kun je ervoor zorgen dat Google jouw website hoog in de zoekresultaten plaatst. Als SEO specialist dien je constant een juiste balans te vinden tussen het optimaliseren van je website voor zoekmachines en voor bezoekers. Je website volproppen met de keywords waarop je gevonden wilt worden komt de gebruikservaring niet ten goede…

Hier verdelen we de content van je website in verschillende delen:

1. De pagina titel
2. De tussenkopjes (h1 t/m h6)
3. De tekst
4. metadata

1. Zoekmachine optimalisatie en de pagina titels

De pagina titels zijn toch wel het belangrijkste onderdeel wat betreft de content, deze vertellen de zoekmachine namelijk in een paar woorden waar de desbetreffende pagina precies over gaat. In de HTML-code kun je de pagina titel tussen <title> en </title> vinden, front-end wordt de pagina titel vaak in de tab van de browser getoond. Daarnaast toont Google de pagina titel als link in de zoekresultaten, zie de afbeelding hieronder.

pagina titel
Bij het optimaliseren van de pagina titel dien je met de volgende zaken rekening te houden:

– Begin de titel met de belangrijkste keywords waarop je gevonden wilt worden. Google waardeert datgene wat als eerste wordt  tegengekomen namelijk als het belangrijkst!
– Maak de titel niet te lang. Wanneer deze namelijk te lang is, zal Google de titel in de zoekresultaten afbreken. Hierdoor is de pagina tittel dus niet volledig zichtbaar.
– Aangezien Google de pagina titel in de zoekresultaten toont, kun je de titel gebruiken om de bezoeker te verleiden om op de link te klikken door middel van een call-to-action. Dit is een stukje tekst waarmee je de bezoeker stimuleert “iets” te doen, in dit geval dus je website bezoeken. Zo kun je de tekst “bekijk direct of u ook goedkoper uit kunt zijn”  in de titel te plaatsen.

2. Zoekmachine optimalisatie en tussenkopjes

Zoals pagina titels aangeven waar de gehele pagina over gaat, geven de tussenkopjes aan waar een deel van de tekst over gaat. Als bezoeker kun je door het lezen van de kopjes direct zien of de content interessant voor je is, en zo werkt het ook precies bij zoekmachines!

In de HTML-code kun je de kopjes vinden tussen de <h1,2,3,4,5,6> </h1,2,3,4,5,6> tags. Hierbij is h1 het hoofdkopje, h2 een subkopje en ga zo maar door. Het is verstandig om je belangrijkste keyword als h1-kopje te gebruiken. Andere relevante zoekwoorden kun je in de overige kopjes gebruiken, al dan niet in combinatie met andere woorden.

 3. Zoekmachine optimalisatie en tekst

Zoals al eerder gezegd zijn de meeste internetgebruikers op zoek naar informatie. Tekst vormt daarom ook een belangrijk criterium  wat betreft de online vindbaarheid van je website. Een veel gemaakte fout is het schrijven van teksten met daarbij alleen de zoekmachines in het achterhoofd, als online marketeer of webshop beheerder dien je voortdurend de juiste balans te vinden tussen de wensen van zoekmachines en de wensen van je bezoekers (hoewel deze steeds dichter bij elkaar komen te liggen).

Lengte van de tekst

Uit onderzoek is gebleken dat Google minimaal 250 woorden nodig heeft om te kunnen vaststellen waar een pagina over gaat, voorkom dus pagina’s met te weinig tekst. Daar staat tegenover dat je vanuit gebruikers oogpunt teksten van meer dan 1.500 woorden het beste kunt vermijden. Maak ook altijd gebruik van witregels en tussenkopjes om de tekst leesbaar en ” scanbaar”  te houden voor je bezoekers. Je kunt tevens meer waarde toekennen aan een bepaald woord door gebruik te maken van opmaak. Zo kun je de woorden benadrukken door ze vet gedrukt of cursief te gebruiken.

 Keywordgebruik

Uiteraard is het ook belangrijk dat je de relevante keywords geregeld laat terugkomen in de tekst! Je kunt het belangrijkste  zoekwoord het beste in de h1-tag plaatsen en een maal in een subkopje. Daarnaast dien je het belangrijkste keyword aan het begin, een keer in het midden en een keer aan het einde van de tekst te vermelden.
Google is ook in staat om synoniemen en themagerateerde woorden te herkennen en zo het onderwerp van de pagina te bepalen. Zo kun je op een pagina over zoekmachine optimalisatie de termen ‘SEO’, ‘online vindbaarheid’, ‘Search Engine Optimalisation’, ‘linkbuilding’ etc. gebruiken duidelijk te maken waar de pagina over gaat. Voorkom echter dat deze woorden de aandacht afleiden van het belangrijkste keyword!

Unieke tekst

Google houdt niet van gekopieerde teksten, vermijd deze dan ook! Zorg ervoor dat je teksten altijd uniek zijn om zogenaamde ‘duplicate content’ te voorkomen. Een pagina met gekopieerde informatie is totaal niet relevant voor een internetgebruiker aangezien de informatie ook al op een andere website kan worden gevonden. Vaak ziet Google wie de originele informatie heeft geproduceerd, en zullen de andere pagina’s worden ” bestraft”.

 4. Zoekmachine optimalisatie en metadata

 Meta description

De meta description is een HTML-tag die informatie over je website weergeeft en wordt getoond in de zoekresultaten van Google, zie de afbeelding hieronder. meta description tag
Hoewel meta descriptions geen invloed hebben op je positie kunnen zij wel tot meer bezoekers leiden.  Verwerk bijvoorbeeld je keywords in de meta description, deze worden namelijk vetgedrukt getoond in Google wanneer iemand erop zoekt. Houd echter wel rekening met de lengte van de tekst, je hebt slechts één of twee zinnen tot je beschikking.  Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een call-to-action in de meta description te plaatsen te plaatsen.

 Rich snippets

Rich snippets zijn eigenlijk elementen die extra informatie geven over de website, ze worden net zoals de standaard meta description getoond in het overzicht met de zoekresultaten van Google. Zo kunnen er bezoekerrecensies worden getoond, aangeboden producten of aankomende evenementen. Zie de afbeelding.

rich snippets
Ook deze elementen kunnen ervoor zorgen dat  er meer internetgebruikers op uw website klikken (oftewel de click-through ratio verhogen).

Tot zover mijn verhaal over zoekmachine optimalisatie en content. Volgende keer zal linkbuilding aan bod komen, kom dus zeker langs!

Social tagging: > >

Leave a Reply