Archives for afval

Hoe kunt u als bedrijf uw bedrijfsafval afvoeren?

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor het gescheiden afvoeren van uw afval. Meer dan de helft van het bedrijfsafval wordt niet gescheiden en dus niet gerecycled. Hier liggen kansen! Voor sommige afvalsoorten of productiemethoden bent u zelfs wettelijk verplicht om uw restafval te scheiden. Zeker wanneer u met gevaarlijke afvalstromen te maken heeft, is het voor het milieu belangrijk dat dit goed verwerkt wordt. U kunt het afval door de gemeente of een particulier bedrijf laten afvoeren, maar u kunt dit ook zelf doen.  Read More

Duurzaam ondernemen? Goed met afval omgaan!

Iedere ondernemer genereert afval. Voor de kleinere onder ons kan dit afval gewoon bij het particuliere afval worden afgevoerd en verdwijnt het in de openbare container maar voor wat grotere bedrijven moet het bedrijfsafval apart worden ingezameld en worden verwerkt. En juist de verwerking moet tegenwoordig ook maatschappelijk verantwoord zijn.  Read More