Hoe zorg je als bouwbedrijf voor een betere veiligheid?

Veiligheid staat voorop, als ondernemer in de bouwsector. Daarbij is het noodzakelijk om een veilige werkomgeving op te richten, waar iedereen in het bedrijf zich aan houdt. Ben je op zoek naar manieren om dit te realiseren? Lees dan verder.

Certificeren

Je kunt je bedrijf op verschillende manieren certificeren. Zo beschik je over een erkend bewijsmiddel dat laat zien dat je bedrijf de geldende regel- en wetgeving volgt, zoals de BRL 6000-21. Ook kun je ermee laten zien dat je installaties voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. Een certificaat kan je bedrijf de bevoegdheid geven om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk ook naar beoordelingsmethoden, bijvoorbeeld om het veiligheidsbewustzijn van je bedrijf te meten. De Safety Culture Ladder (SCL) is zo’n beoordelingsmethode, die eerder bekend stond als de Veiligheidsladder. Dit criterium wordt als verplichting opgenomen in aanbestedingen en contracten in de bouw, zoals vastgelegd in de maatregel Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Dat niet alleen, je daagt ook de organisatie uit om de veiligheidscultuur naar een hoger niveau te tillen. Het aantal incidenten neemt daarbij af. Je laat zien dat je veilig en bewust werkt met de houding en het gedrag van de medewerkers als uitgangspunt. En je hebt een gunningsvoordeel bij aanbestedingen in de bouw ten opzichte van bedrijven zonder een certificaat.

Protocollen

Naast het certificeren voor bestaande bewijsmiddelen of beoordelingsmethoden, kun je ook zelf protocollen opstellen binnen de bedrijfsvoering. Stel een duidelijk en uitgebreid veiligheidsbeleid op. Stel het niet enkel op, maar zorg ook dat het bekend is binnen het team – en dat ernaar wordt gehandeld. Met name nieuwe werknemers instrueer je. Leg alle verwachtingen en regels omtrent veilig vast. Zijn er veranderingen in een protocol? Breng medewerkers dan weer op de hoogte. Zorg dat iedereen begrijpt wat er van hem of haar wordt verwacht. Kijk ook vooral naar de protocollen van andere bedrijven. Je kunt hierin immers van elkaar leren. Er is voldoende informatie over te vinden.

Training en vergadering

Ook een stukje training en educatie zorgt dat iedereen op de hoogte blijft van de veiligheid binnen het bedrijf. Bied regelmatige trainingen aan over veiligheidsprotocollen en noodprocedures. Dit lijkt misschien soms overdreven, maar is juist verstandig om te doen. Dergelijke informatie raakt namelijk al snel in de vergetelheid, ook als het aankomt op bijvoorbeeld risicobeperking. Dat niet alleen, je maakt medewerkers meer betrokken met dit soort trainingen of overleg. Laat de medewerkers ook hun zorgen uiten en hun ideeën delen om de veiligheid te verbeteren. Zo voelen ze zich gehoord. Nog een bijkomend voordeel? Medewerkers die zich betrokken voelen, zijn eerder geneigd veiligheidsregels te volgen. Houd om die reden regelmatig veiligheids vergaderingen waarin recente incidenten, statistieken, doelen en verbeteringen worden besproken. Dit is uiteraard een uitgelezen moment om hierop in te gaan.

Analyse en beheer

Voer regelmatig risicoanalyses uit voor projecten en identificeer potentieel gevaarlijke situaties. Neem maatregelen om deze risico’s te verminderen. Controleer de naleving van veiligheidsprocedures met regelmatige veiligheids evaluaties en -audits. Zo vallen ook zwakke punten je direct op. Is er sprake van een incident? Dit komt nu eenmaal voor: je kunt het nooit volledig uitsluiten, ook al is deze wens er. Maar laat het niet zomaar aan je voorbijgaan. Onderzoek alle incidenten grondig om de oorzaken te begrijpen. Dit voorkomt de kans op herhaling. Betrek medewerkers waar dit mogelijk is bij het analyseren van incidenten. Leer daarnaast gezamenlijk van fouten, om de veiligheid te verbeteren.

Met de bovenstaande tips en toepassingen kun je de kans op ongevallen verminderen en de algemene veiligheidsprestaties van het bedrijf verbeteren. Het bevorderen hiervan is van het grootste belang om de veiligheid van medewerkers te waarborgen en ongevallen te voorkomen!